Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 78/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie wzoru umowy, wysokości opłat za nostryfikację stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

pozycja 307
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-07-21
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające wzory umów nostryfikacja
załączniki