Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 311
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-07-26
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia opłaty usługi edukacyjne wzory umów c. mechanizmy kontroli 14. szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
załączniki