Dokumenty wg tagu: wzory umów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niez... 2011-01-10
11 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 48/2009 Rektora UKSW z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniw... 2009-10-15
36 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2009 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersyteci... 2009-05-15
33 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 18/2008 Rektora UKSW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2008-04-22
86 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 19/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami zagranicznymi 2008-03-27
45 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organiza... 2008-02-18
63 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne ... 2006-09-28
3 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie ujednolicenia zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów ... 2002-02-14