Dokumenty wg tagu: umowy cywilnoprawne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
296 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne św... 2019-09-09
42 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2015-09-29
62 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia limitu środków oraz planu wykonania prac związanyc... 2014-10-01
98 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia,... 2013-01-14
4 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o ... 2011-12-09
28 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących ... 2008-06-27
45 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organiza... 2008-02-18
61 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2006-09-28
32 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2004-09-28
40 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2003-09-25