Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie