Dokumenty wg tagu: ocena

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
135 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 69/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących... 2014-04-24
267 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca Decyzje nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie o... 2014-03-06
173 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia dla jednostek prowadzących kształcenie w ... 2013-05-21
42 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora UKSW z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydakty... 2011-03-14
70 2009 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/09 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów 2009-03-24
118 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania biegłych do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówie... 2006-07-25
81 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27A/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsz... 2005-12-13
77 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 24/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2005-11-07
145 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stanowiska Senatu UKSW wobec kryteriów i trybu przeprowadzania o... 2005-10-27
73 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzyst... 2005-09-13