Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 27A/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na „wykonanie składu tekstu, druku offsetowego i oprawy publikacji naukowych czasopism naukowych, drobnych druków, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2006 roku”

pozycja 81
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2005-12-13
rok 2005
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja ocena wybór oferta przetarg
załączniki