Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
57 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 83/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Krucz... 2022-05-17
56 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 82/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Kruczko... 2022-05-17
55 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 81/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jana Sobiecha 2022-05-17
54 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 80/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jana Sobiecha 2022-05-17
53 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 79/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Zubryckiej 2022-05-17
52 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 78/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Zubryckiej 2022-05-17
51 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 77/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Zubryckiej 2022-05-17
50 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 76/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowaneg... 2022-05-17
49 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej uchwały rekrutacyjnej 2022/2023 oraz uchwały o olimpiadach i... 2022-05-17
48 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodo... 2022-05-17