Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
127 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pani mgr Karoliny Kozłowskiej 2022-11-15
126 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pani mgr Karoliny Chról 2022-11-15
125 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pani mgr Aleksandry Bartnickiej - Dültz 2022-11-15
124 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim w przewodzie doktorskim Pana mgr.... 2022-11-15
123 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Semeniuka 2022-11-15
122 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 28/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Arkadiusza Semeniuka 2022-11-15
121 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 27/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim w przewodzie doktorskim Pana mgr.... 2022-11-15
120 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 26/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Gołębia 2022-11-15
119 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 25/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Gołębia 2022-11-15
118 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 24/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Kingi Szyma... 2022-11-15