Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
104 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Grotowskiej 2022-10-04
103 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Grotowskiej 2022-10-04
102 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Grotowskiej 2022-10-04
101 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Aleksand... 2022-10-04
100 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartłomi... 2022-10-04
99 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mg... 2022-10-04
98 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr... 2022-10-04
97 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr... 2022-10-04
96 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. dotycząca wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. w dziedz... 2022-10-04
95 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk społecznych w... 2022-10-04