Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
87 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 107/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Aleksandra Szpojank... 2022-06-21
86 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 106/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Aleksandra Szpojankowskiego 2022-06-21
85 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 105/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Szymańskiej 2022-06-21
84 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 104/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Szymańskiej 2022-06-21
83 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 103/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Szymańskiej 2022-06-21
82 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 102/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Pie... 2022-06-21
81 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 101/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr M... 2022-06-21
80 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 100/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr... 2022-06-21
79 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 99/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr ... 2022-06-21
78 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 98/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Radosław... 2022-06-21