Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Pieńkosza 2022-02-22
16 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych: w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Skrzypeckiej 2022-02-22
15 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Skrzypeckiej 2022-02-22
14 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauli Skrzypeckiej 2022-02-22
13 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych: w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Kruczkowskiego 2022-02-22
12 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Kruczkowskiego 2022-02-22
11 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie opinii z rocznego sprawozdania efektów działalności naukowej Instytutu Nauk Prawnych UKSW w ro... 2022-02-22
10 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 12/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej w Instytucie Nauk Prawn... 2022-02-22
9 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 11/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na Wydziale ... 2022-02-22
8 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 10/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wyd... 2022-02-22