Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
107 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zatrudnienia Pani mgr Natalii Wituła na stanowisku asystenta w Kat... 2022-10-04
106 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia Konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa D... 2022-10-04
105 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale... 2022-10-04
104 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Grotowskiej 2022-10-04
103 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Grotowskiej 2022-10-04
102 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Marii Grotowskiej 2022-10-04
101 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Aleksand... 2022-10-04
100 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartłomi... 2022-10-04
99 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mg... 2022-10-04
98 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr... 2022-10-04