Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
44 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania awansowego 2022-05-17
29 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 20/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ka... 2022-05-13
43 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 75/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowanego postępowania kwalifikacyjnego na Wydziale... 2022-03-29
42 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 74/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany egzaminatora w komisji egzaminacyjnej z języka włoskiego Pana mgr Mateusza Kruczkowskiego 2022-03-29
41 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zgody na poprawkowy termin egzaminu z dziedziny podstawowej - historii ustroju i prawa w Polsce... 2022-03-29
40 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 72/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Bartłomieja Oręziaka 2022-03-29
39 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Gontarz ... 2022-03-29
38 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mg... 2022-03-29
37 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 69/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Małgorzaty Olsz... 2022-03-29
36 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 68/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mg... 2022-03-29