Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 67/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Mar... 2022-03-29
34 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 66/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowaneg... 2022-03-29
33 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do Planu rozwoju badań naukowych w dziedzinie nauki prawne na rok 2022 r. 2022-03-29
32 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15 /2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie programu kursu dla obywateli Ukrainy w zakresie przygotowania do rozpoczęcia studiów 2022-03-29
31 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14 /2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim 2022-03-29
30 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowanego postępowania kwalifikacyjnego na W... 2022-03-29
28 2022 Zarządzenie Dziekana ZARZĄDZENIE nr 1/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UKSW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie realizacji i rozliczania praktyk studenckich na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 2022-03-15
5 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 14/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania członków redakcji czaso... 2022-03-10
4 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 13/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania członków redakcji czaso... 2022-03-10
3 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 12/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekr... 2022-03-08