Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
87 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 146/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Mateusza Jagieły na stanowisku asystenta w Kat... 2018-05-22
86 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 145/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profeso... 2018-05-22
85 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 144/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profeso... 2018-05-22
84 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 143/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profeso... 2018-05-22
83 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 142/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adi... 2018-05-22
82 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 141/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Pr... 2018-05-22
81 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 140/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2018-05-22
80 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 139/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka obcego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Wojc... 2018-05-22
79 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 138/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana m... 2018-05-22
78 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 137/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana... 2018-05-22