Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
37 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 96/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska nauko... 2018-03-20
36 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 95/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa arcybiskup... 2018-03-20
35 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 94/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani m... 2018-03-20
34 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 93/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Gier... 2018-03-20
33 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 92/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: prawo, ad... 2018-02-20
32 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 91/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu i planu studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w Kościele” 2018-02-20
31 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 90/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowej (budżetu) studiów podyplomowych „Ochrona danych osobow... 2018-02-20
30 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 89/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na podstawie umowy o dzieło lu... 2018-02-20
29 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 88/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w Kościele”... 2018-02-20
28 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 87/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 80/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2... 2018-02-20