Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
57 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 116/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowego postępowania kwalifikacyjnego na... 2018-04-17
56 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 115/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. B... 2018-04-17
55 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 114/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. M... 2018-04-17
54 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 113/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Pani mgr Ewelinie Kochowskiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2018-04-17
53 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 112/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Pani mgr Barbarze Giertych stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2018-04-17
52 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 111/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Panu mgr. Leszkowi Muratowi stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2018-04-17
51 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 110/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Szym... 2018-04-17
50 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 109/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Pawła Szymanka 2018-04-17
49 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 108/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Wojciecha ... 2018-04-17
48 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 107/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Wojciecha Skubisza 2018-04-17