Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw 22/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - prof. Mafalda Eiro Gomez 2017-03-13
21 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 20/2017 w sprawie szczegółowego określenia limitów miejsc na pierwszy rok dla poszczególnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2017-03-13
20 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 19/2017 w sprawie zatwierdzenia nowego przedmiotu na kierunku kulturoznawstwo 2017-03-13
18 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 17/2017 w sprawie uzupełnienia składu Redakcji "Colloquia Litteraria" 2017-03-13
17 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 16/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Magdalenie Bober-Jankowskiej 2017-02-20
16 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 15/2017 w sprawie powołania dodatkowych członków do Wydziałowej Komisji ds. jakości Kształcenia 2017-02-20
15 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 14/2017 w sprawie powołania członka Komisji ds. dydaktycznych 2017-02-20
14 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 13/2017 w sprawie powołania członków komisji ds. badań naukowych i współpracy krajowej i zagranicznej 2017-02-20
13 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW12/2017 w sprawie określenia limitów miejsc na pierwszy rok studiów w 2017/2018 2017-02-20
12 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 11/2017 w sprawie powołania członka Uczelnianej Komisji ds. jakości kształcenia 2017-02-20