Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
56 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 50/2017 Rady WNH w sprawie zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dla dr hab. Krzysztofa Koehlera 2017-05-08
55 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 49/2017 Rady WNH w sprawie Biblioteki Wydziałowej 2017-05-08
54 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 48/2017 Rady WNH w sprawie zatwierdzenia programu Podyplomowego Studium Logopedycznego 2017-05-08
53 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 47/2017 Rady WNH w sprawie korekty wniosku o stypendium doktoranckie 2017-05-08
52 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2017 w sprawie korekty punktów ECTS w programie studiów doktoranckich 2017-05-08
51 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 45/2017 Rady WNH w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów na kierunku kulturoznawstwo 2017-05-08
50 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 44/2017 Rady WNH w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów na FP (I i II stopnia) 2017-05-08
49 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 43/2017 Rady WNH w sprawie wyznaczenia komisji ds. podziału środków na badania naukowe dla młodych naukowców 2017-05-08
48 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 41/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami z dotacji na działalność statutową 2017-04-10
47 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 40/2017 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. podziału środków na badania naukowe z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego 2017-04-10