Szczegóły dokumentu

Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/5/2017 dotycząca zatwierdzenia programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WFCh