Szczegóły dokumentu

Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ

pozycja 8
rodzaj Decyzja Dziekana
data publikacji 2017-04-10
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Jakość kształcenia
tagi postępowanie rekrutacyjne
załączniki