Szczegóły dokumentu

Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓWW SYSTEMIE USOS NA WFCh