Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 34/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 20/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich (STA) i pracowników administracyjnych (STT) do Programu ERASMUS+ KA103 na rok akademicki 2019/2020

pozycja 303
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-09-12
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zasady zmieniająca decyzja erasmus+
załączniki