Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 21/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa nauczycieli akademickich oraz Zasad rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie pozakonkursowym „Mistrzowie dydaktyki”