Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 26/2021 Rektora UKSW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom zaświadczenia ukończenia innej formy kształcenia lub realizowanego trzeciego cyklu studiów na wydziale kościelnym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 351
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2021-08-19
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia absolwenci zasady wzór inne formy kształcenia
załączniki