Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 26/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom zaświadczenia ukończenia innej formy kształcenia lub realizowanego trzeciego cyklu studiów na wydziale kościelnym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 130
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-04-09
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi absolwenci zasady wzór inne formy kształcenia dyplom c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki