Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów

pozycja 50
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-02-18
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające zasady przeniesienie praw autorskich umowa zlecenie umowa o dzieło wzór umowy
załączniki