Dokumenty wg tagu: wynagrodzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
127 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiac... 2017-05-12
35 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i ... 2017-02-07
483 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 247/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodz... 2016-12-21
242 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ... 2015-03-26
14 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2015-03-25
212 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na... 2014-09-25
32 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wykonania niektórych postanowień Statutu dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich w podstawowych jednostkach o... 2014-05-15
31 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla p... 2014-04-28
21 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2014-03-28
20 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora UKSW z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2014/2015 2014-03-18