Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i innych formach szkolenia organizowanych przez Uczelnię za pełną odpłatnością uczestników

pozycja 186
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-06-22
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi podyplomowe zajęcia szkolenie wynagrodzenie kursy dokształcające zajęcia dydaktyczne uchylenie zarządzenia
załączniki