Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 172
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-06-02
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia stacjonarne niestacjonarne wynagrodzenie godziny ponadwymiarowe profesor wizytujący
załączniki