Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

pozycja 242
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2015-03-26
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pracownik wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie zwiększenie
załączniki