Dokumenty wg tagu: wynagrodzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
67 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe wypłacane poza limi... 2001-10-18
48 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w roku 2001 2001-06-21
39 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad podwyżek dla pracowników naukowo-dydaktycznych 2001-04-26
28 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie podwyżek wynagrodzeń ze środków własnych Uniwersytetu 2001-02-15
7 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracownikom ... 2000-10-09
24 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad podwyżek dla pracowników naukowo-dydaktycznych 2000-03-30
14 1999 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/1999/U Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniem 16 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr 4/97 z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie zwiększenia... 1999-12-16