Dokumenty wg tagu: wynagrodzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pr... 2010-07-26
161 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydakt... 2010-06-24
90 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 12/10 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie stawki wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek opiekujących się studentami UKSW w czasie praktyk zawodowych 2010-06-18
18 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 41/2009 Rektora UKSW z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących... 2009-08-13
155 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 74/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników za pracę na rzecz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 2009-06-25
135 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 54/2009 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydaktycz... 2009-05-21
57 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2009 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2009/2010 2009-01-09
165 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 98/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2007 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów ... 2008-12-18
131 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia JM Rektora Uniwersytetu Kardynał... 2008-09-25
24 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 27/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy... 2008-07-14