Dokumenty wg tagu: wynagrodzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
289 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 176/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków z przychodów własnych na wynagrodze... 2013-12-19
71 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2013 Rektora UKSW z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014 2013-05-21
36 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2012 Rektora UKSW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013 2012-08-23
206 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zas... 2012-06-21
3 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli ak... 2011-12-09
163 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz z... 2011-09-15
21 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2011 Rektora UKSW z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i... 2011-09-07
35 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011/2012 2011-05-12
206 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 105/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych w wynagrodzeniach naucz... 2010-12-16
12 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2010 r.w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2010/2011 2010-11-24