Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
260 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 170/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 173/2019 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie... 2020-04-01
140 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Badań nad Językiem Autorów w Instytuci... 2020-02-19
139 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Językoznawstwa Współczesnego i Ogó... 2020-02-19
138 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Językoznawstwa Historycznego w Instytu... 2020-02-19
137 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Włoskiej w Instytucie Lite... 2020-02-19
136 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Greckiej i Łacińskiej w Ins... 2020-02-19
135 2020 Decyzja Rektora Decyzję Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Literatury w Instytucie Litera... 2020-02-19
134 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Kryt... 2020-02-19
133 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Modernizmu Europejskiego w Instytucie ... 2020-02-19
132 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Kultury i Muzeologii w Instyt... 2020-02-19