Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
304 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na k... 2020-05-05
302 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia klasyczna drugiego stopnia o p... 2020-04-30
301 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu o... 2020-04-30
300 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu... 2020-04-30
260 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 170/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 173/2019 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie... 2020-04-01
140 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Badań nad Językiem Autorów w Instytuci... 2020-02-19
139 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Językoznawstwa Współczesnego i Ogó... 2020-02-19
138 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 89/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Językoznawstwa Historycznego w Instytu... 2020-02-19
137 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Włoskiej w Instytucie Lite... 2020-02-19
136 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Greckiej i Łacińskiej w Ins... 2020-02-19