Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 62/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 301
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-04-27
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział nauk humanistycznych
załączniki