Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
475 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 239/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-12-21
45 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie... 2006-06-14
155 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Polonistycznych na Wydziale Nauk Human... 2006-05-24
154 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej ... 2006-05-24
137 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Sprawności Edukacyjno-Wychowawczych o... 2005-06-23
131 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunk... 2005-06-23
21 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-06-01
20 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Polskiej w ramach Wydziału Nauk H... 2005-06-01
121 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie powołania czasopisma Wydziału Nauk Humanistycznych „Colloquia Litteraria” 2005-05-19
120 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Kultury Audiowizualnej na Wydziale Nauk... 2005-05-19