Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
549 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 173/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia klasyczna na Wydziale Nauk ... 2019-12-12
548 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 172/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia włoska na Wydziale Nauk Hum... 2019-12-12
547 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 171/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Muzeologia na Wydziale Nauk Humanisty... 2019-12-12
546 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 170/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Huma... 2019-12-12
545 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 169/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filologia polska na Wydziale Nauk Hum... 2019-12-12
510 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 232/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku kulturoznawstwo studia pierwszego stopn... 2019-11-27
471 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 133/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistyczny... 2019-11-19
349 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na Wydzial... 2019-10-03
348 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk H... 2019-10-03
347 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Human... 2019-10-03