Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
154 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej ... 2006-05-24
137 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Sprawności Edukacyjno-Wychowawczych o... 2005-06-23
131 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunk... 2005-06-23
21 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-06-01
20 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Instytutu Filologii Polskiej w ramach Wydziału Nauk H... 2005-06-01
121 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie powołania czasopisma Wydziału Nauk Humanistycznych „Colloquia Litteraria” 2005-05-19
120 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Kultury Audiowizualnej na Wydziale Nauk... 2005-05-19
113 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Oligofrenopedagogiki na Wydziale ... 2005-04-14
112 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zarządzanie Placówkami Opiekuńczo-W... 2005-04-14
91 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 . r. w sprawie utworzenia Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu 2005-01-20