Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 63/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia klasyczna drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej i ustalenia programu studiów

pozycja 302
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2020-04-27
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział nauk humanistycznych
załączniki