Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
406 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 212/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatur... 2020-06-18
405 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 211/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Retoryki w Katedrze Historii Literatur... 2020-06-18
404 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Katedrze... 2020-06-18
403 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 209/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka... 2020-06-18
402 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 208/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Zakładu Językoznawstwa Normatywnego w Kat... 2020-06-18
401 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 207/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej w K... 2020-06-18
400 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 206/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Metodologii Badań Literackich w Instyt... 2020-06-18
399 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 205/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Literaturoznawstwa Transkulturowego ... 2020-06-18
398 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 204/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Antropologii Kultury Współczesnej w K... 2020-06-18
397 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 203/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młod... 2020-06-18