Dokumenty wg tagu: wydział nauk humanistycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
265 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-06-29
197 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
196 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
195 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
194 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
68 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kursu doskonalącego „Od leczenia do opieki – cyfrowa ed... 2022-03-02
478 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z nau... 2021-11-03
461 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z naucza... 2021-10-27
391 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o zmianie struktury w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydzia... 2021-09-28
236 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 63/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2021-05-25