Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia klasyczna

pozycja 304
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-05-05
rok 2020
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia drugiego stopnia utworzenie wydział nauk humanistycznych
załączniki