Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie