Dokumenty wg tagu: studia trzeciego stopnia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
62 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Pr... 2016-02-23
226 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2015-04-23
244 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzecieg... 2014-11-20
40 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2014 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatnośc... 2014-06-03
163 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2014-05-29
86 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studi... 2012-01-09
18 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana W... 2011-09-28
42 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora UKSW z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego 2010-06-01
105 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 38/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na interdyscyplinarne studia doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 2008-05-29
142 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne ... 2006-04-27