Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 40/2014 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39/2011 Rektora UKSW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

pozycja 40
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-06-03
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty opłata odpłatne studia trzeciego stopnia wzory umów
załączniki