Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
132 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie archeologii na W... 2016-04-20
62 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 9/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Pr... 2016-02-23
115 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia stacjon... 2015-10-22
47 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
46 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
35 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora UKSW z dnia 5 marca 2015 r. w spr... 2015-07-31
31 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2015-07-16
26 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmioto... 2015-07-02
25 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie K... 2015-07-02
179 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 98/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wp... 2015-06-25