Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

pozycja 31
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-07-15
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia doktoranckie opłata usługi edukacyjne
załączniki