Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
148 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-04-25
145 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25
16 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Ste... 2012-10-18
43 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada... 2012-07-23
47 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studi... 2012-07-03
52 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokt... 2012-06-19
154 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok a... 2012-04-26
86 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora UKSW z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studi... 2012-01-09
9 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-11-30
15 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w... 2011-10-21