Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2011 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 2011-06-20
33 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2011 Rektora UKSW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przydzielania i rozliczania dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zw... 2011-06-01
135 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akade... 2011-05-26
134 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia dokto... 2016-05-26
123 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Regula... 2011-04-28
26 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46 /2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dokt... 2010-08-03
42 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora UKSW z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego 2010-06-01
138 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 37/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011 2010-04-29
137 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 36/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2010/2011 2010-04-29
57 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora UKSW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niesta... 2010-03-24